TERSİNE MÜHENDİSLİK.

 
Tersine mühendislik işlemi üretilen ve çalışmakta olan bir ürünün yazılımlarına erişilmeden akılcı yöntemler ile mantığının çözülmesi işlemidir. Tersine mühendislik işlemi düşünme açısına bağlı olarak her türlü ürün üzerinde kullanılabilmektedir. Bu işlem sırasında yapılması gereken parçaların üretim aşaması ve birleştirilerek çalışan bir ürün elde etmenin yollarının mantıksal yöntemler ile çözümlenmesidir. Tersine mühendislik işlemi çeşitli nedenler ile ortaya çıkmaktadır. İlk gereksinim 0’dan ürün geliştirmenin birçok açıdan sıkıntılı olmasıdır. Bu sıkıntılardan ilki proje tasarımında harcanacak maliyettir. Tersine mühendislik işleminde akılcı yöntemler ile olan ürünlerden proje çıkarılması ile bu maliyetler ortadan kaldırılmaktadır. Hayat içerisinde tersine mühendisliğin gerekli olabileceği bir başka durum ise asıl üreticinin piyasa ihtiyaç duyulan üründen sunmaması veya ihtiyaç kadar üretememesidir. Bu durumlarda tersine mühendislik sayesinde talep edilen ürünler yeteri kadar piyasaya sunulabilmektedir. Tersine mühendisliğin gerekli olabileceği durumlar içerisinde bu yöntemin uygulandığı ürünün ihtiyaçları tam manası ile karşılayamama durumuda bulunmaktadır. Bu durumda ürün tersine mühendislik yöntemi ile çözümlenmekte ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eklemeler yapılarak tekrar üretilmektedir.

Tersine mühendislik işleminde uygulanması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar sırası ile ve doğru uygulandığında tersine mühendislik işlemi tam anlamı ile yerine getirilebilmektedir. Bu işlemde uygulanması gereken ilk adım ürünün dijital ortama aktarılmasıdır. Bu işlemde 3 boyutlu tarama ve sayısallaştırma cihazları kullanılmaktadır. Cihazlar ürünlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Cihazlar optik lazer tarama cihazları ya da koordinat ölçüm cihazları olarak karşımıza çıkmaktadır. Optik lazer tarama cihazları çalışma prensibi nedeni ile daha çok tercih edilmektedir. Bu işlem sayesinde tersine mühendislik uygulanan ürünlerin Autocad programında sayısal verilerinin elde edilmesi sağlanmaktadır. Tersine mühendislik işleminde uygulanması gereken ikinci adım ise düzeltmelerdir. Düzeltmelerin gerekliliği oluşturulacak ürünün fiziki modele en yakın boyut ve ölçülerde olmasını sağlamaktadır. Uygulanması gereken son ve üçüncü adım ise elde edilen sayısal veriler ve dijital şekiller sayesinde yüzeyler elde edilmesidir. Bu adım tersine mühendislik işleminin üretim adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde ilk olarak bir prototip ortaya çıkarılması gerekmekte ve belirli testlerden geçirilmektedir.

İstanbul Model Tersine Mühendislik Hizmeti

Hemen bizimle iletişime geçin modelleme işlerinizi halledelim..

Back to Top